Chickenman: jediná platná teorie osobnosti

Psychologie osobnosti je obdivuhodnou disciplínou lidského vědění. Až na jednu úplnou maličkost – ani ta nejdokonalejší teorie není tak dokonalá, aby se dala vztáhnout na pestrý svět lidských bytostí bez výhrad. Přesto jsem se s jednou dokonalou teorií setkal. Její jedinou nevýhodou je, že jsem jí sám vymyslel, takže postrádá autorizaci autority. Je ale absolutně platná a nadto verifikovatelná (a verifikovaná) empirickým výzkumem.

Jde o teorii Chickenman. Tato teorie tvrdí, že jsou pouze 2 typy osobností: Lidé (1), kteří se při setkání s Chickenmanem pousmějí, usmějí až zasmějí a na druhé straně lidé (2), kteří se poumračí, zamračí, případně se chovají zcela hostilně. Neexistuje žádná reakce na pomezí.

Každý z těchto dvou typů implikuje mnohé typické charakteristiky nositele, (což, pravda, není úplně převratné, to se v psychologii osobnosti děje docela často). Převratný je ovšem výsledek empirického výzkumu, který potvrdil, že oba typy jsou absolutně nezávislé na všech známých vnějších znacích, s nimiž dosud psychologie osobnosti pracovala jako s proměnnými – namátkou: věk, váha, pracovní postavení, pohlaví etc. Každý z těchto znaků byl k oběma typům zcela indiferentní a nebyla zjištěna absolutně žádná korelace ani s jedním z nich! Tato prokazatelná nezávislost nabízí jediné možné vysvětlení – s tím, jak budeme na Chickenmana reagovat, se rodíme.

Nabízí se otázka, proč se současná psychologie osobnosti zabývá tak absurdními, složitými a zcela nepravděpodobnými teoriemi, když se zdá žitá zkušenost ve světle teorie Chickenman tak jednoduchá. (1550 znaků)

Leave a Reply