SNM#MS#7 Táňa Fischerová & politický kompas

Internetové projekty, které voličům umožňují změřit si, jak jsou si názorově blízcí k jednotlivým kandidátům, existují i v našich zeměpisných šířkách. Nejznámější je určitě volební kalkulačka od Kohovolit.eu.

Projekty tohoto typu mají jednu nevýhodu. Redukují velmi obsáhlé politické klima do výběru jen velmi malého množství testovaných otázek řešící konkrétní problémy. To pak může v určitých chvílích zkreslovat a některým kandidátům křivdit. Například ve zmiňované volební kalkulačce bylo na můj vkus až příliš otázek věnující se legislativní problematice i přesto, že role prezidenta v legislativním procesu rozhodně není rozhodující. Navíc úzký výběr otázek způsobuje, že některým kandidátům kalkulačka prostě nesedne – otázky, za které by mohli získat od veřejnosti kredit, se do výběru nevejdou, naopak se tam vyskytují otázky, za něž příliš kredit nezískávají.

Existují však i projekty trochu odlišného typu. Politický kompas (Political compass) vám také dokáže spočítat názorovou blízkost s vašimi kandidáty. Hlavním rozdílem ovšem je, že neřeší problémy na rovině konkrétní, ale na rovině modelové – abstraktní. Namísto otázek typu: „Jako hlava státu bych ocenil(a) bratry Mašíny státním vyznamenáním.“  klade otázky typu: „Vojenský zásah, který odporuje mezinárodnímu právu, je někdy (morálně) oprávněný.“  Touto čistě abstraktní formou kladení otázek dojde k oddělení jmen od konkrétních kauz, čímž je výsledek pro všechny kandidáty rozhodně spravedlivější.

Výsledky se pak promítají na dvou osách. Horizontální: levice-pravice a vertikální: autoritativní-liberální. Bývají často překvapivé, protože z některých otázek vůbec nejde odhadnout, kam vás odpověď na jednotlivých osách posune. Více o politickém kompasu se můžete dočíst i na české wikipedii. Jen pro pořádek: politický kompas neexistuje v češtině (byť je dostupný český překlad otázek). To může vést k určitým limitům, jimiž se budu zabývat v závěru.

 

Jedno úterní ráno vznikl na STUNOME nápad poměřit tímto kompasem kandidáty v prezidentských volbách 2013. Spolu s virtualnimfilosofemapritelem jsme dostali za úkol stalkovat volební štáb kandidátky Táni Fischerové a vymáhat po ní (či jejím štábu) odpovědi na otázky volebního kompasu. K naší smůle naši žádost poněkud zbrzdily vánoční svátky. Ale jednoho dne jsme se dočkali. Pravdou je, že odpověď od štábu nebyla z nejlaskavějších, ale protože jsme kvůli ubíhajícímu času použily i poněkud nátlakové metody, vlastně jsme si jí zasloužili.

… pak už jen hurá doplnit Tániny odpovědi do aplikace. A tady máme výsledek.

Tento obrázek nám, pravda, mnoho neřekne. Bohužel porovnání se všemi ostatními kandidáty se asi nedočkáme. Ne všichni měli takové štěstí (nebo žaludek na nátlakové metody), aby jim kandidáti před volbami odpověděli. Odpověděl pouze Miloš Zeman. Více v postu Františka Čandy. A teď už průmět:

Výsledek, domnívám se, očekávatelný. Byť bych Zemana čekal na vertikální ose ještě o maličko výše.

Tím musíme chtě nechtě ve srovnávání s ostatními kandidáty skončit, neboť nám chybí data (a protože je po volbách, můžeme jen těžko očekávat, že někdy budou doplněna).

Jak je na tom Táňa Fischerová v porovnání s ostatními světovými politiky ukazuje následující graf:

Mám takový dojem, že by tento výsledek udělal kandidátce radost – umístila se v kvartálu s Nelsonem Mandelou (bývalý prezident JAR a laureát Nobelovy ceny míru) a Dalajlámou. A ještě poslední obrázek: porovnání postojů Táni Fischerové s postoji občanů jednotlivých zemí v EU.

 

 

 

Teď ke slíbeným limitům těchto zjištění. Především: otázky jsou kalibrovány pro občany USA. Proto vám některé otázky mohou připadat politicky irelevantní – např. ty, které se věnují lidské sexualitě. Občané USA jsou v tomto směru poněkud konzervativnější a proto mají pro politický kompas nějakou výpovědní hodnotu. V naší společnosti jsou tato témata již zcela apolitizována. Můžeme narazit i na další rozdíly: Američané např. silně tematizují boj s terorismem, což je téma jen těžko přeložitelné pro Čechy (alespoň v té bytostné formě). Někdy byl problém s překladem otázky i zcela lingvistický – např. otázka First-generation immigrants can never be fully integrated within their new country. Ani v širším kolektivu jsme se nemohli shodnout, zda je can never be fully intagrated myšleno ve smyslu they are not able (a proto je třeba být k nim tolerantní, neboť se to samo zlepší v dalších generacích) nebo ve smyslu they do not deserve it (a proto ať jdou k čertu).

Tyto ani jiné nuance se nepodařilo objasnit, neboť s námi tvůrci politického kompasu nekomunikovali.

Dále můžeme uvažovat i to, zda náhodou nejsou obě osy v ČR nějakým směrem posunuté kvůli svébytnému politickému vývoji.

Tolik krátké představení projektu Political compass na příkladu Táni Fischerové jakožto prezidentské kandidátky ve volbách 2013. Osobně se mi tento projekt moc líbí a dovedu si jej představit i v české verzi. Je ale potřeba dát si tu práci s kalibrací os i otázek pro českou veřejnost.

Leave a Reply