SNM#MS#8 Karel Schwarzenberg – Levičák nebo pravičák?!

Diskuze k příspěvku o Politickém kompasu mě inspirovala k tomu, abych se otázkou levice a pravice u nás ještě trošku zabýval. Už jsem toho ale napsal dost, takže poslední blogpost se štítkem #SNM#MS budiž toto:

…trochu politika, trochu data, troška převratných objevů a sdělení a hlavně hodně legrace se špetkou absurdity.

Dík patří: KohoVolit.eu (abych je pořád jen neproklínal;-), ČT, Petru Zelenkovi a W.A. Mozartovi.

(421 znaků)

One Response to “SNM#MS#8 Karel Schwarzenberg – Levičák nebo pravičák?!”

  1. Madeleyne Says:

    Ajonekdy v interviews Schwarzenberg rekne, ze Cechum daorval Hlubokou, to vsak neznamena ze existuje nejaka darovaci listina.Co je pro mne rozhodujici je to, ze o restituci nepozadal, nesoudil se, nechal ukradeny majetek tam, kde byl -u ceskeho statu.Z pravnickeho hlediska je Hluboka tedy stale jeste znarodnena, nikdo se za dvacet let mimo podruzne rodiny Penzoidu o navraceni majetku nesoudil.Staci si natahnout stranku Hluboke, tam je jmenovana jako „narodni kulturni pamatka“, statni zamek:Vedtejte na oficie1lnedch stre1nke1ch Ste1tnedho ze1mku Hluboke1 nad Vltavou, ne1rodned kulturned pame1tky spravovane9 Ne1rodnedm pame1tkovfdm fastavem, fazemnedm odbornfdm pracovištěm v Českfdch Budějovicedch.–Již 8. května 1945 byla zavedena nad schwarzenberskfdm majetkem ne1rodned spre1va a po složite9m projedne1ve1ned a tzv. boji o čtyři miliardy , na ktere9 byl tento majetek primogenitury odhadove1n, schve1lilo dastavode1rne9 ne1rodned shrome1žděned 10. července 1947 ze1kon č. 143 Sb., podle něhož vlastnictved majetku schwarzenberske9 primogenitury na fazemed Československa přešlo na zemi Českou. Po vyde1ned ze1kona o krajske9m zředzened byl tento zemskfd, dředve schwarzenberskfd majetek zeste1tněn a dnem 1. ledna 1950 rozdělen mezi předslušne1 ministerstva.—Schwarzenberg se soudil a dostal zpatky jiny velky majetek a jiste by ziskal zpatky i Hlubokou, kdyby si tak pral.Pat

Leave a Reply